Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

 

Vsebine, objavljene na www.prosnja-delo.si, so last razvijalca te spletne strani in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja razvijalca.

Razvijalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij in si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.prosnja-delo.si.

Na določenih mestih spletne strani www.prosnja-delo.si bo razvijalec zbiral osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov itd.), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke posredoval prostovoljno,ter, da so zbrani podatki namenjeni izključno uporabi razvijalca in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Razvijalec ponuja določeno gradivo zastonj oz. brezplačno, nekatero pa računa po ceniku, ki je napisano zraven določene storitve ali artikla. Razvijalec lahko kadarkoli in brez posebnega razjasnjevanja zavrne stranko oz. kupca določenega artikla oz. storitve.
Vse storitve se plačujejo po ponudbi in v naprej, razen, če je drugače dogovorjeno.
Razvijalec si tudi pridržuje pravico napak v besedilu na celotni spletni strani www.prosnja-delo.si
ter napak v samih dokumentih, ki jih porabnik lahko kupi ali dobi preko e-pošte ali osebno.

Brezplačni pregled prošnje za delo
Na en e-mail naslov pogledam in podam komentar samo za eno prošnjo za delo. Pridružujem si tudi pravico, da na e-mail ne odgovorim. Prošnje ne spreminjam.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta www.prosnja-delo.si se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ptuju. Z uporabo spletnega mesta www.prosnja-delo.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.
Ptuj, 01.01.2006

S spoštovanjem in držim pesti za vaš uspeh!

Sandi

Prošnja za delo – pomoč pri zaposlitvi