53. člen zakon o delovnih razmerjih

53. člen Suspenz pogodbe o zaposlitvi

Poznate, kaj govori 53. člen Suspenz pogodbe o zaposlitvi?
Veste, kaj pomeni suspenz?
Na kaj morate paziti, da se ne …

9. Suspenz pogodbe

53. suspenz pogodbe o zaposlitvi

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013;
Povezava : Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
ZDR – Zakon o delovnih razmerjih

 

(1) V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj, obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega roka, opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske k opravljanju vojaške službe v miru ter poziva ali napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite, pripora in v drugih primerih, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi, začasno preneha opravljati delo, pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delodajalca (suspenz pogodbe o zaposlitvi).

(2) Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela.

(3) Delavec se ima pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe. S tem dnem preneha suspenz pogodbe. Če se delavec v predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena izredna odpoved v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 110. člena tega zakona, traja suspenz pogodbe do začetka učinkovanja izredne odpovedi.

Sedma alineja prvega odstavka 110. člena tega zakona :

a) Izredna odpoved delodajalca
110. člen
(razlogi na strani delavca)

(1) Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:
– če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo,

 

Suspenz, SSKJ,
Povezava : SSKJ
suspenz suspénz -a začasna odstavitev, odstranitev koga z delovnega mesta, funkcije: suspenz zaradi storjenega kaznivega dejanja / izreči, ukiniti suspenz / biti v suspenzu

 

ZDR : Zakon o delovnih razmerjih

 

Ko dobite pogodbo pred sebe jo skrbno preberite. Če vam kaj ni jasno prej vprašajte nekoga, ki se na te zadeve spozna. Šele kasneje vprašajte direktorja, kaj je mislil s tem. Vendar lahko povem, da imajo podjetja bolj tipske pogodbe in vse so lepo razumljive.

 

Zakonodaja ni težka in je lepo berljiva. Zato si tudi preberite 53. člen Suspenz pogodbe o zaposlitvi. Ne bo vam žal, saj boste takoj spoznali, kakšne pravice in dolžnosti imate.

 

Toliko na kratko

 

Imejte se lepo in držim pesti za vaš uspeh
Sandi

 

Iskane besede : suspenz, suspenz pogodbe, 53. člen ZDR,

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

 

Posted in Tips – smart tips.