delo na črno

Dela na črno

Dela na črno. Delo na črno je nezakonito in prepovedano.

Dela na črno

Malo zakonodaje nikoli ne škodi.

Vse lepo piše :Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Tukaj je povezava : ZPDZC-1.

Mali izvlečki tega člena

 

3. člen
delo na črno

Prepovedano je delo na črno, za kar se šteje opravljanje dejavnosti ali dela, kadar:
– pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu;

– samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;

– pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti;

– tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali brez predpisanega dovoljenja;

– pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu;

– posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi zakoni.

 

II. DEJAVNOSTI IN DELA, KI NE ŠTEJEJO ZA DELO ALI ZAPOSLOVANJE NA ČRNO

7. člen
dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje
na črno

(1) Ne glede na določbe 3. člena tega zakona za delo na črno ne štejejo:
– sosedska pomoč,
– sorodstvena pomoč,
– nujno delo,
– humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo,
– osebno dopolnilno delo.

(2) Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za zaposlovanje na črno ne štejejo:
– kratkotrajno delo,
– nujno delo,
– humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo.

(3) Za delo ali zaposlovanje na črno tudi ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Skratka več si lahko preberete tukaj. Tukaj je povezava : ZPDZC-1.

Torej. Sedaj veste, da lahko greste pomagati sosedu. Pri tem ne sme plačati. To pomeni, ko vas sosed prosi za pomoč si morate sami prinesti jedačo in pijačo ter pridne in delovne roke ter veliko motivacije do dela samega 🙂

 

Toliko na kratko
Držim pesti za vaš uspeh
Sandi

 

 

Dela na črno

Dela na črno

Rate this post
Posted in Tips – smart tips.