kajenje na delovnem mestu

Kajenje na delovnem mestu

Kajenje na delovnem mestu. Kajenje na delovnem mestu je prepovedano.

Kajenje na delovnem mestu

Glede kajenja na delovnem mestu smo že kar veliko prebrali in slišali. Vendar vsake toliko časa se spet poraja vprašanje in sama pravica delavca. Delavec tukaj nima pravice, saj jo piše zakonodaja. In zakonodaja piše, da je v zaprtih prostorih prepovedano kaditi. In to je to in tukaj smo končali.

 

Stroga prepoved kajenja v delovnih prostorih

Tukaj moramo prebrati malo zakonodaje.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI), URL 60/2007

Katere so glavne določbe in omejitve ZOUTI?
Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni dejavnostim na področju zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva in turizma, športa in rekreacije ter kulture. Taki prostori so zlasti čakalnice, sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno varstveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala, kabinske žičnice, javna stranišča in drugi prostori, kjer so nekadilci proti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu dimu.

Pripadajočih funkcionalnih zemljišč prostorov

Delovni prostor pa je po tem zakonu vsak zaprt prostor, ki je pod nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela in storitve.
Kajenje je prepovedano tudi v prostorih, ki sicer ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja. Kajenje je dovoljeno v kadilnicah, če se bodo lastniki, najemniki oziroma upravitelji javnih ali delovnih prostorov odločili zanje. Kadilnice niso obvezne, izpolnjevati pa bodo morale zakonske pogoje in pogoje, ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje.

 


prošnja za delo

prošnja za delo


Delodajalec lahko prepove kajenje tudi med odmori

Mogoče nekaj novega za vas, kajne? Razlog je predvsem preprost. Delodajalec je v popolnosti odgovoren za popolno varnost in zdravje zaposlenega na vseh njegovih lokacijah in dela z njim. To velja za celotni delovni čas. Od začetka dela pa vse do konca dela. Med delovnim časom so tudi odmori. Odmori so zakonsko določeni in so potrebni. O tem ne rabim pisati. Nekatera podjetja imajo premalo odmor, če se pritožijo delovnemu inšpektorju bodo kar hitro dobili vse pripadajoče odmore. Torej delodajalec odgovarja za zaposlenega od začetka do konca delovnega časa. V to spadajo tudi odmori. Če vam delodajalec med odmori prepove kajenje ga morate upoštevati. Ker tudi delodajalec med odmori odgovarja za vas.
Po domače : tudi odmor je del delovnega časa, zato vam lahko delodajalec prepove kajenje in vi ga morate upoštevati.

Poznam primere, ko so delovodje na gradbiščih prepovedale kajenje.

Vzpodbujam, da je kajenje na delovnem mestu prepovedano. Povsod. A zakaj? Ker na delovnem mestu se zaposleni ne more umakniti vstran od dela, pa če tudi, si drugi zaposleni prižge cigareto. Jaz ne kadim in mi dim cigarete ne paše. Če pa nekdo kadi, pa se ne morem umakniti pa me še toliko bolj moti.

 

Prošnja za delo

Lepo pozdravljeni. G. Sandi hvala vam, da ste mi pomagali priti do dela!

Andrej Ljubljana 29. 1. 2019

<< Prev
Next >>

 

Imejte se lepo in držim pesti za vaš uspeh
Pa pišite mi kaj
Sandi

 

Iskane besede : kajenje na delovnem mestu

Mnenja na temo – kajenje na delovnem mestu
– – – – – – – – – – –

Prišel do tega ukrepa

Lovro, Radeče
Lepo pozdravljeni. Tudi pri nas je delodajalec v celoti prepovedal kajenje na delovnem mestu. Sicer smo kadilci bili proti, a nam je na koncu razložil, zakaj je prišel do tega ukrepa. Če pa koga dobi, ki kadi, tam kjer ne bi smel, pa leti. Čau – čau ali pa-pa.
– – – – – – – – – – –

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

 

Prošnjo vam napišem jaz

 

strogo kajenje na delovnem mestu

strogo kajenje na delovnem mestu

kajenje na delovnem mestu

kajenje na delovnem mestu

kajenje na delovnem mestu

kajenje na delovnem mestu

 

Povzetek :
kajenje na delovnem mestu
Naslov :
kajenje na delovnem mestu
Opis :
Glede kajenja na delovnem mestu smo že kar veliko prebrali in slišali. Vendar vsake toliko časa se spet poraja vprašanje in sama pravica delavca. Delavec tukaj nima pravice, saj jo piše zakonodaja.
Avtor :
Izdajalec :
Prošnja za delo
Logotip :
Posted in Tips – smart tips.