Kakšna je pravica neizbranega kandidata?

Kakšna je pravica neizbranega kandidata?

Kakšna je pravica neizbranega kandidata? Kaj vam priporočam?

Kakšna je pravica neizbranega kandidata?

Kakšne pravice pa imate, kot neizbrani kandidat?

 

Pravice neizbranega kandidata. Kaj bo zahteval?
Neizbran kandidat ima zagotovljeno varstvo v 204/5 členu ZDR.

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-NPB3); čistopis
204. člen (uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo)
(neuradno prečiščeno besedilo)

(5) Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

 

Varstvo je zagotovljeno:

– kandidatu, ki se je prijavil na objavo prostega delovnega mesta,
– če je kršeno zakonsko načelo o prepovedi razlikovanja (diskriminacije),
– če je bila tožba vložena v roku 30 dni po prejemu obvestila.

 

Torej, kakšna je pravica neizbranega kandidata?

V zvezi z diskriminacijo mora kandidat navajati dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije.
Zadostuje domneva, ki mora izhajati iz navedb v tožbi.
Kandidat – tožnik mora verjetno izkazati (ne torej dokazati), da je prišlo do diskriminacije.
Delodajalec mora takšne trditve prerekati in ponuditi dokaze in tudi dokazati, da ni kršil načela enakega obravnavanja oziroma prepovedi diskriminacije.
Če tega ne stori – mu dokaz ne uspe, domneva o razlikovanju zadostuje za delodajalčevo odškodninsko odgovornost. Kandidat bo zahteval odškodnino.

 

 

Legenda
– ZDR – Zakon o delovnih razmerjih

 

Toliko na kratko
Imejte se lepo in pišite kaj
Sandi

 

Iskane besede : pravica neizbranega kandidata, zakonodaja, zakon o delovnih razmerjih, prijava podjetja na inšpekcijo,  …

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

 

Posted in Tips – smart tips.