Kdo plača zdravniški pregled za službo

Kdo plača zdravniški pregled za službo

Kdo plača zdravniški pregled za službo

Kdo plača zdravniški pregled za službo? Delodajalec. Vedno delodajalec. Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za delavce brezplačno, v njihovem delovnem času.

 

Kdo plača zdravniški pregled za službo

Kdo plača zdravniški pregled za službo
Kdo plača zdravniški pregled za službo

Da. Ko pridete prvi dan v službo morate prej imeti narejen zdravniški pregled. To pomeni, da ste sploh sposobni

 

Tukaj je povezava :

Link : https://www.gov.si/

 

Tukaj lepo piše :

Zdravstveni pregledi delavcev

Delodajalec mora delavcem zagotoviti zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

  • V smislu zagotavljanja zdravstvenih pregledov delavcev s strani delodajalca sta pomembna tudi pojma delavca in delodajalca. Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo (se vključuje v delovni proces delodajalca) na podlagi pogodbe o zaposlitvi ter tudi vsaka oseba, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi (najpogosteje delo dijakov ali študentov na podlagi študentskih napotnic, delo dijakov ali študentov na praksi zaradi usposabljanja, sezonska in druga kratkotrajna dela na podlagi podjemnih pogodb) opravlja delo za delodajalca oziroma se vključuje v njegov delovni proces. Delodajalca pa predstavlja vsaka pravna ali fizična oseba ali drug subjekt, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ravno tako pa predstavlja delodajalca vsaka oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi zagotavlja delo delavcu. Delodajalca predstavlja tudi uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.

 

  • Delodajalec mora delavcem zagotoviti zdravstvene preglede (predhodni preventivni zdravstveni pregledi, usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi, drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi), če to narekujejo posebne zdravstvene zahteve za delovno mesto, na katerem delavec opravlja delo in/ali kadar ukrep zagotavljanja zdravstvenih pregledov izhaja iz ocene tveganja ali predpisov. Če mora delavec na konkretnem delovnem mestu izpolnjevati posebne zdravstvene zahteve, je le te delodajalec dolžan določiti v oceni tveganja na podlagi izdelane strokovne ocene izvajalca medicine dela. Delodajalec opredeli izvajanje zdravstvenih pregledov tudi upoštevajoč vse predpise, ki opredeljujejo dolžnost delodajalcev za zagotavljanje zdravstvenih pregledov na določenem delovnem mestu. Vsebina in obseg zdravstvenih pregledov sta odvisna od opredeljenih posebnih zdravstvenih zahtev za opravljanje konkretnega dela ali od ugotovljenih tveganj na konkretnem delovnem mestu. Če tveganj na konkretnem delovnem mestu ni ugotovljenih in opredeljenih v oceni tveganja oziroma v oceni tveganja niso opredeljene posebne zdravstvene zahteve ali zahteva po izvedbi zdravstvenega pregleda ne izhaja iz veljavne zakonodaje, potem predhodni in obdobni zdravstveni pregledi delavca niso zahtevani.

 

  • Delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela, na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled. Splošna zdravstvena sposobnost ni več pogoj za sklenitev delovnega razmerja oziroma za opravljanje dela na drugi podlagi. Tako predhodno zdravstveni pregledi niso obvezni v smislu ugotavljanja delazmožnosti pred pričetkom opravljanja dela, razen v primeru opredeljenih posebnih zdravstvenih zahtev delovnega mesta, prisotnih tveganj za varnost in zdravje na delovnih mestih ali zahtev drugih predpisov. Če so izpolnjene zahteve za zagotovitev predhodnega zdravstvenega pregleda, potem je delodajalec kandidatu dolžan zagotoviti zdravstveni pregled in to ne glede na morebiti že opravljene zdravstvene preglede kandidata pri prejšnjih delodajalcih, saj se v praksi delovna mesta, tveganja in ukrepi razlikujejo ne glede na enak naziv delovnega mesta.

 

  • Zdravstvene preglede, ki izhajajo iz posebnih zdravstvenih zahtev oziroma iz tveganj za varnost in zdravje pri delu na konkretnih delovnih mestih ali iz relevantnih predpisov, izvajajo le s strani delodajalca poverjeni (s pogodbo o sodelovanju, z izdano napotnico za zdravstveni pregled, z navedbo v oceni tveganja) izvajalci medicine dela.

 

  • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, vključno s stroški zagotavljanja zdravstvenih pregledov, delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti. Delodajalec napoti kandidata za zaposlitev na predhodni zdravstveni pregled na svoje stroške. To v praksi pomeni, da se ne dovoljuje plačevanje stroškov zdravstvenega pregleda s strani delavca ali kandidata za zaposlitev ter  morebitnih kasnejših povrnitev stroškov s strani delodajalca.

 

  • Glede veljavnosti zdravniških spričeval iz tujine v primerih, če bi slovenski delodajalec s sedežem v RS napotil pri njem zaposlene delavce na zdravstveni pregled (verjetno zaradi cenejših storitev) v tujino (države EU ali tretje države(Hrvaška, BiH)) oziroma veljavnosti zdravniških spričeval, ki jih tuji delavec, ki naj bi se zaposlil pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, prinese s seboj in so bili izdani s strani organizacije, ki opravlja zdravstveno dejavnost v tujini (države EU in tretje države). Delodajalec mora zagotoviti tudi takšne zdravstvene preglede delavcem, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu v njegovem delovnem procesu in ki izhajajo iz izdelane in sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. Prav tako mora delodajalec zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, med njimi tudi izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev, izvaja izvajalec medicine dela.

 

  • Za izvajanje zdravstvene dejavnosti, torej tudi za izvajanje medicine dela prometa in športa, morajo biti izpolnjeni določeni kadrovski, prostorski in  drugi pogoji.  Izvajalec medicine dela, prometa in športa mora tudi imeti ali dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na  področju medicine dela, prometa in športa ali pa mora biti vpisan v register  zasebnih zdravnikov, ki ga vodi Zdravniška zbornica Slovenije.  Glede na predhodno zapisano predložena zdravniška dokazila iz tujine za delavce, ki so/bodo zaposleni pri delodajalcih s sedežem v RS, izdana pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti (lahko tudi izvajalec medicine dela, prometa in športa), ki ne deluje na področju Republike Slovenije, ni ustrezno dokazilo  opravljenega obdobnega preventivnega zdravstvenega pregleda in ne izpolnjujejo zahtev, ki jih določa zakonodaja.

 

  • Praviloma se vsi delodajalčevi ukrepi zagotavljanja varnega in zdravega dela izvedejo v delovnem času, razen v primeru, ko tega ni mogoče izvesti iz objektivnih razlogov. Navedeno pomeni, da če zaradi delovnega procesa delodajalec ne more izvesti preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ali drugih ukrepov, kot na primer usposabljanja delavcev za varno delo, v delovnem času, mora delavec kompenzirati ali plačati ure namenjene izvedbi ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravega dela. Čas, ki ga delavec porabi za pot od delovnega mesta do izvajalca medicine dela in nazaj, se všteva v delovni čas, kar pomeni, da je strošek delodajalca. Enako načelo se upošteva v primeru, ko delavec zaradi organizacije dela, časovne izvedbe zdravstvenega pregleda ali drugih okoliščin na strani delodajalca, ne more opraviti zdravstvenega pregleda z odhodom z delovnega mesta oziroma vrnitvijo na delovno mesto. V takšnem primeru ne moremo šteti, da gre za pot na delo in z dela delavca, temveč za pot zaradi napotitve delavca na zdravstveni pregled, ki je obveznost delodajalca.

 

Tako. Sedaj veste.

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za delavce brezplačno, v njihovem delovnem času.

 

Tako je to

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za delavce brezplačno, v njihovem delovnem času.

 

Kje vam lahko pomagam jaz?

Če ne pridete do razgovora mi pišite. Enostavneje bo. Predvsem vam lahko pomagam tako, da pokomentiram vaše gradivo. Da dobite drugačno mnenje. Mnenje, ki ga boste ali pa ne boste upoštevali. A bo pa drugačno od vseh ostalih. To pa zagotovo.

 

 

Dragi moji, to je to – na kratko.
Če ne pridete do RAZGOVORA – pišite mi.

 

Sandi

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

Tema : Kdo plača zdravniški pregled za službo

Kdo plača zdravniški pregled za službo
Kdo plača zdravniški pregled za službo

Lahko pa vam pomagam tudi tukaj :

Tuje povezave :

 

Tema : Kdo plača zdravniški pregled za službo

… in deliti z menoj ter me naučiti …

Lepo pozdravljeni g. Sandi. Razgovor je bil enkraten. Čeprav mi nekaj znanja manjka, so ga pripravljeni deliti z menoj ter me naučiti. To, kar pa znam pa so bili zelo veseli. To jim tudi najbolj manjka. Vendar mislim, da nekih novih zadev ne bom rabila se učiti, saj to, kar potrebujejo in jaz znam – tega dela imajo veliko. Kar je meni v prid. Hvala za pomoč in vse ter tudi to, da sva se slišala in šla skozi. Mateja, Mengeš

 

… sva se slišala in šla skozi …

Lepo pozdravljeni g. Sandi. hvala lepa, da sva se slišala in šla skozi. Le tako sem spoznala, kaj  je res narobe v mojem gradivu, hkrati pa imate prav, kot ste povedali, kako direktor gleda na prošnjo za delo. Hvala lepa za vso pomoč. Natalija

Kdo plača zdravniški pregled za službo
Kdo plača zdravniški pregled za službo

… so mi ponudili 3 mesečno poskusno delo …

Lepo pozdravljeni. Evo. Ravno prišla od razgovora. Super sem, ker so mi ponudili 3 mesečno poskusno delo ter že v hitrem času grem na zdravniški pregled. Hkrati pa so mi povedali, da je sicer kolektivni dopust ter samo enoizmensko oz. dopoldansko delo, kar pa meni zelo paše. Komaj čaka. G. Sandi super ste in res hvala za pomoč. Ajda, Rakek

 

Lahko pa vam pomagam tukaj :

5/5 - (35 votes)

Naš spletni portal uporablja piškotke. Več ...

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Obiskana stran uporablja piškotke za svoje nemoteno delovanje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki PHPSESSID, euCookie, wordpress_cookie. Uporabljajo se piškotki, ki pretečejo na koncu te seje ali pa pretečejo po 1 dnem.

Zapri