Koliko stane dokup delovne dobe

Koliko stane dokup delovne dobe

Koliko stane dokup delovne dobe

Koliko stane dokup delovne dobe? Zelo dobro vprašanje. Spodaj je obrazlaga ter link za zpiz.si.

 

Koliko stane dokup delovne dobe

Koliko stane dokup delovne dobe

Vir : zpiz.si

Osnova za plačilo prispevka za dokup je enaka znesku osnove iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup, povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za dokup. Ta osnova ne more biti nižja od zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup. Od te osnove se plača prispevek za dokup tudi v primeru, če v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve za dokup niste plačali prispevkov od osnove vsaj šest mesecev. Prispevek se odmeri po stopnji, ki je določena za prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar skupaj znaša 24,35 %.

 

Prispevek za dokup

Prispevek za dokup odmerimo od ustrezno valorizirane osnove zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup (torej v primeru zaposlenega od njegove povprečne bruto plače iz preteklega koledarskega leta, valorizirane za odstotek uskladitve pokojnin do vključno meseca, v katerem je vložena zahteva za dokup). Le v primeru, da je ta nižja od povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup ali pa v primeru, da  v preteklem koledarskem letu niste plačevali prispevkov od osnove za vsaj šest mesecev, se prispevek za dokup plača od povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup.

 

1. Primer

Če bi zavarovanec zahtevo za dokup zavarovalne dobe vložil v mesecu februarju 2021 in bi njegova povprečna mesečna bruto plača v letu 2020 znašala 1.500,00 EUR, bi se mu prispevek za dokup zavarovalne dobe izračunal od povprečne bruto plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup, ker jo zakon predpisuje kot najnižjo osnovo za plačilo prispevka za dokup. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je bila vložena zahteva za dokup, to je v našem primeru za mesec december 2020, je znašala 2.021,21 EUR. Prispevek za dokup enega meseca zavarovalne dobe, obračunan v višini 24,35 % od te osnove, bi znašal 492,16 EUR, za dokup enega leta pa 5.905,92 EUR.

2. Primer

Če vzamemo za primer zavarovanca, ki je vložil zahtevo za dokup v mesecu februarju 2021 in katerega povprečna bruto mesečna plača v letu 2020 je znašala 1,5 kratnik povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v RS v letu 2020, to je 2.784,30 EUR (1.856,20 x 1,5), in jo uskladimo za 2,5 %, kolikor so se v mesecu januarju 2021 uskladile pokojnine, dobimo znesek 2.853,91 EUR. Prispevek zavarovanca za en mesec dokupljene zavarovalne dobe, obračunan v višini 24,35 % od navedene osnove, bi znašal 694,93 EUR, za eno leto dokupljene zavarovalne dobe pa 8.339,16 EUR.

Kdaj v pokoj?

Več na : zpiz.si

Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate izpolniti naslednje pogoje :

  • predpisano starost,
  • pokojninsko dobo, zavarovalno dobo ali pokojninsko dobo brez dokupa v določenem trajanju in
  • prenehanje obveznega zavarovanja.

 

Pogoji (splošno) :

  • 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa,
  • 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.
Tako, dragi moji. To je to. Na hitro. Prve hitre informacije.
Držim pesti za vaš uspeh. Če pa me potrebujete pa mi pišite.

Sandi

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

Tema : Koliko stane dokup delovne dobe

Koliko stane dokup delovne dobe

Koliko stane dokup delovne dobe

Koliko stane dokup delovne dobe

5/5 - (1 vote)
Posted in Tips – smart tips.