Nočna služba

Nočna služba

Nočna služba

Nočna služba je stres za celotno telo. A temu se da navaditi ter je celota odvisna samo od osebe. Nekatere se lahko navadijo, druge pa nikakor.

 

Nočna služba

Nočna služba

Poznam veliko oseb, ki obožujejo nočno službo. Pravzaprav je njihov urnik dela od 22.00 do 06.00 ure zjutraj. Potem pridejo domov, se malo naspijo in imajo ves ljubi dan pred seboj. A predvsem si to lahko privoščijo samo in zgolj zaradi tega, ker njihovo delo sploh ni zahtevno in ne terja neke velike odgovornosti. In pri tem lahko uživajo, kolikor se le da ter tudi sama plača je malo drugačna od vseh ostalih. Je višja, boljša in še določene dodatke dobijo, kar pa se na koncu meseca tudi pozna.

 

 

 

Zakonodaja

Povezava : Nočna služba ter zakonodaja

5. Nočno delo

150. člen

(nočno delo)

(1) Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.

(2) Delodajalec mora na zahtevo inšpektorata za delo posredovati podatke o nočnem delu delavcev, zlasti o številu delavcev, ki delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa, o številu delavcev, ki delajo ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, o številu delavcev, ki delajo ponoči ločeno po spolu, ter o časovni opredelitvi nočne izmene.

 

151. člen

(pravice delavcev, ki delajo ponoči)

(1) Delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa oziroma delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa, ima pravico do posebnega varstva (v nadaljnjem besedilu: nočni delavec).

(2) Če bi se nočnemu delavcu po mnenju izvajalca medicine dela, oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje, ga mora delodajalec zaposliti na ustrezno delo podnevi.

(3) Delodajalec mora nočnim delavcem zagotoviti:

–        daljši dopust,

–        ustrezno prehrano med delom,

–        strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa.

(4) Če delo, organizirano v izmenah, vključuje tudi nočno izmeno, mora delodajalec zagotoviti njihovo periodično izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene delati ponoči najdlje en teden. V okviru tako organiziranega dela sme delavec delati ponoči daljše časovno obdobje le, če s takim delom izrecno pisno soglaša.

(5) Delodajalec ne sme razporediti na nočno delo delavca, ki nima urejenega prevoza na delo in z dela.

 

152. člen

(omejitve dela ponoči)

(1) Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju štirih mesecev trajati povprečno več kot osem ur na dan.

(2) Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, ne sme trajati več kot osem ur na dan.

 

153. člen

(posvetovanje s sindikatom)

Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno, posvetovati s sindikati pri delodajalcu o določitvi časa, ki se šteje kot čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti nočnega dela, o ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter o socialnih ukrepih.

 

Kje ste ostali vi?

Pišite mi. Mogoče vam lahko pomagam. Pošljite mi vaše gradivo in dobili boste brezplačni komentar.

 

Dragi moji, to je toliko na kratko.
Če ne pridete do razgovora mi pišite.
Zagotovo imate problem in jaz vam lahko pomagam.
Držim pesti za vaš uspeh

Sandi

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

Tema : Nočna služba

– – – – – – – – – –

Nočna služba

 

5/5 - (1 vote)
Posted in Tips – smart tips.