Plačni razredi javni sektor 2022

Plačni razredi javni sektor 2022

Plačni razredi javni sektor 2022

Plačni razredi javni sektor 2022 so različni med delovnimi mesti. A hkrati pa sploh ne primerljivi. A glede tega se vlada nenehno ukvarja.

 

Plačni razredi javni sektor 2022

Plačni razredi javni sektor 2022

Plačni razredi javni sektor 2022

Vir : https://www.gov.si/

Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki (državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti).

 

Zakonodaja

Plačni sistem javnega sektorja zajema skoraj 3.000 proračunskih uporabnikov in več kot 170.000 zaposlenih v javnem sektorju, za plače katerih se na letni ravni namenjajo več kot 4 milijarde evrov. Urejen je z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki določa temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja. Temeljna načela plačnega sistema so enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, transparentnost in stimulativnost plač. Plačni sistem javnega sektorja temelji na ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter kolektivnih pogodbah. Poleg osnovne plače so zaposleni pod pogoji, ki jih določa normativni okvir, upravičeni še do dodatkov in dela plače iz naslova delovne uspešnosti.

 

Aktualno

V rubriki Aktualno objavljamo najnovejša pojasnila, ki jih po treh mesecih premestimo v eno od vsebinskih rubrik na strani. Pojasnila v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki so objavljena na naslednji povezavi: povračila stroškov in drugi osebni prejemki, pojasnila glede uslužbenskega sistema in Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) pa so objavljena pri vsebinah o uslužbenskem sistemu.

 

Odgovorna institucija :

Direktorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 16 50
gp.mju@gov.si
Vir : https://www.gov.si/

 

Za na konec

Plačni razredi javni sektor 2022

Tukaj imate prav vse informacije. Od začetka do konca. Brez izjem. Vse. Lepo in pohvale vredno, da so tako dobro skupaj in celostno napisali. Super, kajne?

 

Dragi moji, to je to – na kratko.
Če ne pridete do RAZGOVORA – pišite mi.

 

Sandi

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

Vas mogoče zanima tudi :

Zavod za zaposlovanje :

Tema : Plačni razredi javni sektor 2022

Plačni razredi javni sektor 2022

Plačni razredi javni sektor 2022

5/5 - (9 votes)
Posted in Tips – smart tips.