Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

 

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://prosnja-delo.si/.
V nadaljevanju se bo uporabljalo spletno ime : prosnja-delo.si
Vsa vsebina na teh spletnih straneh so informativne narave.

 

Vsebine
Vsebine, objavljene na www.prosnja-delo.si, so last razvijalca te spletne strani in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja razvijalca.

 

Odgovornost razvijalca
Razvijalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij in si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.prosnja-delo.si.

 

Zbiranje podatkov
Na določenih mestih spletne strani www.prosnja-delo.si bo razvijalec zbiral osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov itd.), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke posredoval prostovoljno,ter, da so zbrani podatki namenjeni izključno uporabi razvijalca in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Razvijalec ponuja določeno gradivo zastonj oz. brezplačno, nekatero pa računa po ceniku, ki je napisano zraven določene storitve ali artikla. Razvijalec lahko kadarkoli in brez posebnega razjasnjevanja zavrne stranko oz. kupca določenega artikla oz. storitve.
Vse storitve se plačujejo po ponudbi in v naprej, razen, če je drugače dogovorjeno.
Razvijalec si tudi pridržuje pravico napak v besedilu na celotni spletni strani www.prosnja-delo.si ter napak v samih dokumentih, ki jih porabnik lahko kupi ali dobi preko e-pošte ali osebno.

 

Brezplačni pregled prošnje za delo
Na en e-mail naslov pogledam in podam komentar samo za eno prošnjo za delo. Pridružujem si tudi pravico, da na e-mail ne odgovorim. Prošnje ne spreminjam.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta www.prosnja-delo.si se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ptuju. Z uporabo spletnega mesta www.prosnja-delo.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

 

Politika zasebnosti

V prosnja-delo.si spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR) na spletni strani prosnja-delo.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju.

 

Katere podatke zbiramo

Ko nam pišete preko e-mail naslova pri tem vnesete svoje ime, naslov, poštni naslov in telefon, prošnjo za delo, življenjepis, vlogo, skratka podatke, ki omogočajo morebitno nadaljnjo komunikacijo.

 

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

Namen zbiranja poslovnih podatkov na spletni strani www.prosnja-delo.si je poslovne oz. edukativne narave, in sicer:

 • V primeru, da nam pišete z namenom pomoči, se strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na podlagi legitimnega interesa družbe. Spletna stran prosnja-delo.si v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom nadaljnjega sodelovanja in neposrednega trženja. Komunikacija v tem primeru je individualna, kar pomeni, da niste avtomatično uvrščeni na nobeno e-poštno listo (razen če se nanjo posebej naročite).

 

 • V primeru, da se prijavite na naše e-novice, nam s tem dovolite, da vam periodično pošiljamo e-poštna sporočila (e-novice). Vaše podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne privolitve, v skladu s smernicami evropske direktive GDPR, z namenom da
  – personaliziramo vašo uporabniško izkušnjo in vam posredujemo vsebine, ki vas najbolj zanimajo
  – izboljšamo izkušnjo na naši spletni strani
  – lahko stopimo v stik z vami

Z e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Lahko tudi zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.

 

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije. Nikoli ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran www.prosnja-delo.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom (malware scanning).

Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj opisane namene in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran in ki so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Varovanje podatkov
Spletna stran prosnja-delo.si bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://prosnja-delo.si/ razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Omejena odgovornost
prosnja-delo.si ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://prosnja-delo.si/ in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. prosnja-delo.si se bo trudila za pravilnost informacij. prosnja-delo.si lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

 

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://prosnja-delo.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

 

 

Politika zasebnosti – GDPR

 

Politika zasebnosti

Varnost osebnih podatkov je za upravljalca izjemno pomembno področje. Uporaba spletne strani je možna brez uporabe osebnih podatkov, vendar v kolikor želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabiti storitve na spletni strani v okviru katerih je potrebna uporaba osebnih podatkov potem lahko pri zagotavljanju nemotenega delovanja spletne strani pride do obdelave osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ni zakonske podlage, se v takšnem primeru zahteva privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime in priimek, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se podatki nanašajo se izvaja skladno z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Namen politike zasebnosti je informirati širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo. Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo so v okviru politike zasebnosti obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z upravljalcem, upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljalec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob uporabi spletne strani.

 

1. Opredelitve

Politika zasebnosti temelji na zahtevah Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Politika zasebnosti mora biti čitljiva in razumljiva za širšo javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bi radi najprej pojasnili uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov uporabljamo med drugim naslednje izraze :

 • Osebni podatki
  Osebni podatki pomeni: katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 • Posameznik
  Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, je katera koli prepoznana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljalec, odgovoren za obdelavo.
 • Obdelava
  Obdelava pomeni: vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 • Omejitev obdelave
  Omejitev obdelave pomeni: označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.
 • Profiliranje
  Oblikovanje profilov pomeni: vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.
 • Psevdonimizacija
  psevdonimizacija pomeni: obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.
 • Upravljalec
  Upravljalec pomeni: fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave (lastnik spletne strani).
 • Obdelovalec
  Obdelovalec pomeni: fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca.
 • Uporabnik
  Uporabnik pomeni: fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali zakonodajo republike Slovenije ne štejejo za uporabnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu osebnih podatkov glede na namene obdelave.
 • Tretja oseba
  Tretja oseba pomeni: fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljalec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljalca ali obdelovalca.
 • Privolitev posameznika
  Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni: vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

2. Piškotki

Spletišče v brskalnik naprave obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovi napravi in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v napravi uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljalcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotka preko spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in na tak način trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo v nastavitvah internetnega brskalnika. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, izklopi shranjevanje piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, lahko pride do motenega oziroma nepopolnega delovanja spletne strani.

 

3. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik ali avtomatiziran sistem obišče spletno stran.
Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah/podatkovni bazi strežnika.
Zbrani so lahko:
(1) uporabljeni tipi brskalnikov in uporabljene različice,
(2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop,
(3) spletno mesto, iz katerega se dostopa do spletne strani (tako imenovani referenčni sistemi),
(4) pod-domene in gnezdene spletne strani,
(5) datum in čas dostopa do spletne strani,
(6) naslov internetnega protokola (IP naslov),
(7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in
(8) vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru zagotavljanja identifikacije v primeru napadov na informacijske sisteme, kjer gostuje spletna stran.

Ob uporabi splošnih podatkov in informacij se ne obdelujejo podatki z namenom identificiranja posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Informacije so potrebne, da :
(1) se pravilno dostavi vsebino spletnega mesta,
(2) optimizira vsebino spletne strani
(3) zagotovi dolgoročno optimalno delovanje sistemov informacijske tehnologije in
(4) da se zagotovi zadostne informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskih groženj (napadov na spletno stran). Podatke in informacije se obdeluje statistično, s ciljem povečevanja zaščite podatkov in varnosti podatkov ter zagotavljanja optimalne ravni varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

 

4. Predlogi in pobude, vprašanja oseb

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima možnost, da na spletni strani upravljalca posreduje podatke (vključno z osebnimi podatki) v obliki predloga, pobude ali vprašanja v elektronski obliki. Osebni podatki, ki jih vnese posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se zbirajo in shranjujejo izključno v okviru namena in na podlagi, ki je opredeljena pri posredovanju osebnih podatkov posameznika v okviru posamezne oddaje predloga, pobude ali vprašanja.

Z oddajo predlogov, pobud in vprašanj na spletni strani upravljalca se shranjuje tudi IP-naslov, ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP), datum in čas oddaje. Podatki se posredujejo preko zavarovanih šifriranih komunikacijskih kanalov uporabnikom, ki so pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov. Podatki, ki se obdelujejo v okviru predlogov, pobud in vprašanj se ne posredujejo tretjim strankam. Podatke bo upravljalec razkril le za namene, zaradi katerih jih je s privolitvijo posameznika pridobil oziroma jih bo predal na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije v kolikor imajo za takšno zahtevo zakonsko podlago.

Upravljalec podatkov kadarkoli zagotovi informacije na zahtevo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, o tem, kateri osebni podatki se hranijo o posamezniku, na katerega se podatki nanašajo. Poleg tega upravljalec posameznikom zagotavlja možnost upravljanja s podatki glede na pravice, ki jih imajo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – bolj natančno popraviti ali izbrisati osebne podatke na zahtevo posameznika, na katerega se podatki nanašajo v primeru, da takšen ukrep ni zakonsko omejen v povezavi s predpisanimi roki hrambe.

Osebni podatki se ravno tako uporabljajo za prijavo uporabnikov v sistem z namenom uporabe naprednih funkcij sistema.

 

5. Izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljalec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena za katere so se osebni podatki pridobili oziroma, če drugi zakon ne določa drugače.

Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik lahko od upravljalca osebnih podatkov kadarkoli zahteva:

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  • namene obdelave;
  • vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • razloge za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
 • eno kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno);
 • v primeru, da posameznik zahteva dodatne kopije, lahko upravljalec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17. člena splošne uredbe še bolj natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
 • preklic uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu :

 • Informacijski pooblaščenec RS
  Zaloška cesta 59
  1000 Ljubljana
  www.ip-rs.si

 

7. Posredovanje 3. osebam

prosnja-delo.si zbranih podatkov ne posreduje izven aplikacijskega strežnika in ga tudi ne posreduje nobenim tretjim osebam.

 

S spoštovanjem in držim pesti za vaš uspeh!

Sandi

Prošnja za delo – pomoč pri zaposlitvi

 

Rate this post

Naš spletni portal uporablja piškotke. Več ...

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Obiskana stran uporablja piškotke za svoje nemoteno delovanje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki PHPSESSID, euCookie, wordpress_cookie. Uporabljajo se piškotki, ki pretečejo na koncu te seje ali pa pretečejo po 1 dnem.

Zapri