študentsko delo

Študentsko delo

Študentsko delo, dobro plačilo in veliko delovnih izkušenj.

Študentsko delo

Da. Sam študentsko delo podpiram. Podpiram ga zelo. Vendar pazite, da ne delate teh napak v vašem študijskem času :
•  če že delate študentsko delo – delajte to, za kar se učite!!!!!

 

 

Če že delate študentsko delo – delajte to, za kar se učite!

Nikar in res nikar ne delajte ničesar drugega, kar vam na koncu ne koristi, da ste to delali. Primer. če ste računalničar informatike, delajte v tej smeri ali programirate, sestavljate komponente, brišite viruse, … in res nikar se ne zaposliti preko štutenta v proizvodnji, v restavraciji, …. ne.
To kar študirate tudi delajte. Če razpisa ni, pošljite in ponudite svoje znanje.

 

Študentsko delo dohodnina

Vir : Agencija M Servis
Študentsko delo
Dohodnina za leto 2016
Dohodnina na letnem nivoju

LETNA DAVČNA OSNOVA V LETU 2016

Letno davčno osnovo (LDO) sestavljajo:
seštevki dohodkov iz zaposlitve – vsi zneski prejetih zaslužkov (če boste nakazila prejeli od različnih študentskih servisov, morate prejemke sešteti, če se boste med letom zaposlili, dodajte seštevek plač, dohodkov iz kapitala (dividende)) in
  • drugi dohodki, vključno s kadrovskimi štipendijami, za znesek, ki presega znesek minimalne plače v RS.

Ne upošteva se …

Ne upošteva se prejemkov kot so: dediščine, darila, dobitki od iger na srečo ter starševskega dodatka ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, preživnine, rejnine, invalidnine, šolnine in subvencionirani prevozi ter štipendije ob pogoju, da so izplačani iz proračuna oz. skladov, plačila vajencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno praktično delo do zakonske višine (172 EUR/mesec v letu 2016) ter drugih prejemkov po Zdoh.
Iz letne davčne osnove so izvzeti odvedeni prispevki za PIZ, se pa uporabljajo kot osnova za izračun splošne olajšave in kot osnova za normirane stroške.

 

ZMANJŠANJE LETNE DAVČNE OSNOVE

Letna davčna osnova se zmanjša za normirane stroške v višini 10%.

 

Več o tem si lahko sami preberite na M servis … www.mservis.si

 

Toliko na kratko

 

Imejte se lepo in držim pesti za vaš uspeh pa pišite mi kaj
Sandi

 

Iskane besede : študentsko delo
.
– – – – – – – – – – –

Delo je nuja

Peter K., Ptuj
Študentsko delo je nuja. Le tako si lahko privoščim gradivo za študij ter tudi sam internat. Če še to ukinejo bom v piz**.
– – – – – – – – – – –

 

Vas mogoče zanima tudi :

Prošnja za delo – kakšna mora biti?

Prošnjo vam napišem jaz

Življenjepis

Zavod za zaposlovanje

Moje delo

študentsko delo

študentsko delo

študentsko delo

študentsko delo

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

 

Povzetek :
Študentsko delo
Naslov :
Študentsko delo
Opis :
študentsko delo, če že delate študentsko delo - delajte to, za kar se učite! študentsko delo dohodnina, iščem študentsko delo, študentsko delo zakon,
Avtor :
Izdajalec :
Prošnja za delo https://prosnja-delo.si
Logotip :
Posted in Tips – smart tips.