Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

www.prosnja-delo.si varuje osebne podatke skladno z internimi akti in vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke obdelujemo na zakonit in pregleden način, skladno z zakonitimi in določenimi nameni. Podatke varujemo na način, da so ustrezno zavarovani pred nedovoljeno in nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Dostopi do podatkov so omogočeni in odobreni le pooblaščenim zaposlenim osebam, izključno na podlagi ugotovljene delovne potrebe. Zbrani podatki se ne uporabljajo za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov. Podatki se ne prenašajo v tretje države. Podatki se posredujejo tretjim osebam le če tako določa zakonodaja ali pogodba o pogodbeni obdelavi.

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, www.prosnja-delo.si obdeluje do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe.

Kršitve upravljanja in obdelav osebnih podatkov na področju Republike Slovenije obravnava informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

V primeru morebitnih vprašanj glede uporabe in obdelave osebnih podatkov se obrnite na : pomoc.zaposlitev@gmail.com

Rate this page