Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda je kaznivo dejanje. Vsaka oseba, ki je podpisala pogodbo o zaposlitvi mora imeti narejen zdravniški pregled. V kolikor ste podpisali pogodbo in še niste bili na zdravniškem pregledu ste v prekršku tako vi, kakor tudi delodajalec.

 

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

Nekaj vprašanj in odgovorov.

 

Kdo plača zdravniški pregled?

Vedno delodajalec!

 

Kdaj mora delodajalec napotiti delavca na predhodni zdravniški pregled?

Predhodni zdravstveni pregled, ki ga izvaja specialist medicine dela, je potrebno opraviti pred nastopom dela. Delavca je potrebno na obdobni zdravstveni pregled napoten najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je določen v vaši oceni tveganja.

 

Stroške obdobnega zdravstvenega pregleda je dolžan plačati DELODAJALEC in samo delodajalec!

Z globo od 2.000 do 40.000 EUR pa se kaznuje za prekršek delodajalec, ki ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

 

Pravna podlaga :

  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
  • Zakon o delovnih razmerjih
  • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

 

Zakonodaja

 

Zdravstveno varstvo pri delu

Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, zlasti naslednje naloge:

  • sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
  • izvaja zdravstvene preglede delavcev;
  • seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;
  • spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;
  • pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;
  • sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
  • sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

Vir : https://www.gov.si/teme/obveznosti-delodajalcev-pravice-in-dolznosti-delavcev-ter-samozaposlenih-oseb/

 

 

Dragi moji, to je to – na kratko.
Če ne pridete do RAZGOVORA – pišite mi.

 

Sandi

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

Tema : Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

 

Lahko pa vam pomagam tudi tukaj :

Zavod za zaposlovanje :

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

Zaposlitev brez zdravniškega pregleda

5/5 - (19 votes)
Posted in Tips – smart tips.