Zaposlovanje na črno

Zaposlovanje na črno

Zaposlovanje na črno

Torej, ko se gre za zaposlovanje na črno to nikakor ni v redu, Če veste in ste prepričani, da podjetje zaposluje na črno lahko so Slovenci ali celo tujci jih lahko prijavite.

Inšpekcijski nadzor nad registriranimi subjekti, ki opravljajo delo na črno sta pristojna dva organa :

  • Tržni inšpektorat RS
  • Inšpektorat RS za infrastrukturo

 

 

Kaj je zaposlovanje na črno

Zaposlovanje na črno je, kadar podjetje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, z delavcem ni sklenilo pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavilo v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali če zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev, ali če omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela oziroma to napotnico uporabi za delo druga oseba.

 

 

Zaposlovanje na črno

Več si lahko preberete tukaj :

http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/zbudimo_se/kaj_je_delo_na_crno/

 

 

Zaposlovanje na črno

Vemo, da zaposlovanje na črno ni OK. Pred leti sem spoznal podjetje iz Maribora, ki ne “nehote” zaposlovala kar 3 tujce. Vendar so jih inšpektorji kar hitro postavili pred dejstvo in celoto tudi uredili. Ti delavci so bili potem normalno zaposleni ter delo opravljali še nekaj časa naprej.

 

 

Zaposlovanje na črno

Na temo zaposlovanje na črno je veliko pisanja in govora. Pri tem pa skoraj vsak pozabi omeniti, da ima tudi uradno nezaposleni svoje pravice. In tudi njegove pravice je potrebno kasneje spoštovati in mu pomagati. Še bolj pa povrniti vso nastalo škodo, ki jo je utrpel.

 

 

 

Toliko na kratko. Če ne pridete do razgovora mi pišite.
Držim pesti za vaš uspeh
Sandi

 

 Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost.
Znatno lažja in produktivnejša.
Prepričajte se samo na lastni koži prošnjo za delo vam napišem jaz.


Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!

Hvala, da ste me obiskali
Sandi

Tema : zaposlovanje na črno

Zaposlovanje na črno

Zaposlovanje na črno

Rate this post
Posted in Tips – smart tips.